ПРОЕКТЪТ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕФОРМАТА НА ЕС ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА ДРЕБНО ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД, ФИНАНСИРАН ОТ EUKI ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 22 МЕСЕЦА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (АДВИБ).

През месец април 2024 г. започна същинската работа по проекта,  който е съвместна инициатива между  5 европейски организации. Проектът е с координатор 2DII – Asso 2 Degrees Investing Initiative, France, като партньори освен българската АДВИБ са още 3 организации от Европа – Institute of Baltic Studies (IBS), Estonia; Institute of Financial Studies (ISF), Romania; Association of Romanian Financial Services Users (AURSF), Romania

Проектът има за цел да подпомогне изпълнението на Плана за действие на ЕС за устойчиво финансиране с акцент върху надзора, маркетинга и дистрибуцията на продукти (Действие 4 от Плана за действие за устойчиво финансиране, Директивата относно пазарите на финансови инструменти 2 и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти) и потока от спестявания на инвеститорите на дребно за финансиране на прехода към въглеродно неутрална икономика.

На българските (АДВИБ), естонските (IBS) и румънските (ISF и AURSF) партньорски организации са предоставени успешно тествани методологии за проучване на потребителите. Възложени са анализ на устойчиви финансови продукти на местния пазар с въздействие върху околната среда. Предвидено е и разработването и адаптирането на специална платформа за инвеститори на дребно в областта на устойчивото финансиране, както и хъб за знания относно "greenwashing". Партньорските организации ще подкрепят тяхното въвеждане, ще разпространяват резултатите и ще изграждат капацитета на местните власти, потребителите, участниците на пазара и академичната общност за интегриране на резултатите и поддържане на дейностите.

Предвидените дейности по проекта включват: Проучване на потребителите: проучвания сред клиенти на банки, застрахователи и ползуватели на пенсионни продукти и изграждане на база данни със свободен достъп; Проучване на пазарните практики: извършване на проучвания сред дребни клиенти, създаване на база данни със свободен достъп; разработване на модули за семинари за ръководители, издатели и дистрибутори на устойчиви финансови продукти; Разработване на устойчив онлайн инструментариум: разработване от партньорите на устойчив онлайн инструментариум, който да повиши финансовата грамотност по отношение на устойчивото финансиране сред инвеститорите на дребно и достъпа до продукти с потенциал за въздействие, както и обучението на партньорски организации и техните членове в съответните страни.  Създаване на партньорска мрежа от местните участници и възможност за ползването на ресурсите по проекта от същите: Разпространение на научни изследвания и въвеждане на Програма за обучение и  сертифициране.

Експерти по проекта са: проф. Бистра Боева – УНСС, доц. д-р Емил Тодорв – УНСС,  г-жа Евгения Кючукова-Троанска, представител на АИКБ в борда на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG),  Атанас Божинов – експерт с  20-годишен опит в сферата на небанкови инвестиционни продукти – пенсионни фондове, взаимни/инвестиционни фондове, г-жа Виктория Караабова-Стоянова – медиен и комуникационен експерт и г-жа Даниела Пеева, Председател на АДВИБ, която е и ръковидетел на проекта.

 

Даниела Пеева сподели, че от изпълнението на проекта зависи в голяма степен интегрирането на инвестиционните цели за устойчивост във финансови консултации в широк мащаб, както и повишаване на капацитета на надзорните органи за наблюдение на практиките за финансово консултиране и greenwashing.

„Ние очакваме след реализацията на проекта на българския финансов пазар да бъдат създъдени поне пет нови финансови продукта с висок потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове в реалната икономика и намаляване на greenwashing практиките на въздействието. Не на последно място поставили сме си и амбициозната задача да спомогнем за повишаване на финансовата грамотност в областта на устойчивото финансиране и да повишим капацитета на инвеститорите на дребно при избор на подходящи финансови продукти.“, сподели Даниела Пеева. 

Като ръководител на проекта тя вече е започнала изграждането на партньорска мрежа в България, за да може в бъдеще дабъдат споделяни с участниците на капиталовия пазар в България не само постигнатите резултати по проекта, но и да бъде обсъждан с тях по-лесния достъп до продукти с потенциал за въздействие сред инвеститорите на дребно.

Предстои разработването по проекта на платформа My Fair Money, която  ще бъде също на разположение на партньорските организации и инвеститорите, както на английски, така и на български език.

Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.euki.de/en/euki-projects/implementation-of-the-eu-reforms-on-retail-investing-for-the-green-transition/