payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Полетата, отбелязани със звезда(*), са задължителни.

Име *
ЕГН *
Лична карта № * издадена на * от МВР *
Адрес *
Моля да бъда приета/приет за член на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Декларирам, че приемам устава на Асоциацията и като член на Асоциацията ще съдействам за защитата на професионалните права и интереси на директорите за връзки с инвеститорите.
Към момента по трудов договор заемам длъжността директор за връзки с инвеститорите във
 
фирма * АД
от град *
E-mail *
Интернет адрес *
Телефон *
Факс *