payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

18 Август 2016 г.

Списък на въпросите, постъпили в Асоциация на директорите за връзка с инвеститорите в България (АДВИБ) и отговорите на Комисия за финансов надзор (КФН), относно последните нормативни промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обнародвани в Държавен вестник, бр. 63 от 12.08.2016 г.

Въпроси

Отговори на КФН