payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини 2009

10 януари 2009

Комитетът на европейските регулатори по ценни книжа (CESR) организира конференция, посветена на предизвикателствата и новите моменти в областта на регулацията и надзора на пазарите на финансови инструменти.

Пълен текст

   

2 февруари 2009

На 13.02.2009 г. 10.00 часа Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1” ет. 1 ще се проведе Дискусионен форум на тема „Влияние върху инвеститорското доверие на корпоративната политика относно дивиденти, сплитове, увеличения на капитала със собствени средства, обратни изкупувания и преобразувания ”, организиран от Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България съвместно с Бета Корп, Карол Капитал Мениджмънт, Първа Финансова Брокерска Къща

Пълен текст

   

13 февруари 2009

На 13.02.2009 г. в Гранд Хотел София се проведе Дискусионен форум на тема: „Влияние върху инвеститорското доверие на корпоративната политика относно дивиденти, сплитове, увеличения на капитала със собствени средства, обратни изкупувания и преобразувания”

Пълен текст

   

17 февруари 2009

От 1 юли 2009 година Българска фондова борса АД-София премахва сегментацията на Неофициален пазар на акции на Сегмент А и Сегмент В

Пълен текст

   

20 февруари 2009

БФБ организира работна среща с инвестиционната общност относно измененията в организацията на сегментите на Неофициален пазар на акции

Пълен текст

   

26 февруари 2009

Следващо заседание на Комисията по индексите към БФБ – София АД

Пълен текст

   

6 март 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България организират на 20 и 21 март 2009 г. семинар – обучение за директори за връзки с инвеститорите

Пълен текст

   

23 февруари 2009

Kонференция, организирана от CESR, на тема „Да се подготвим за бъдещето: накъде в регулацията на ценни книжа?”

Пълен текст

   

5 март 2009

Във връзка със заседание на Комисията по индексите към БФБ – София АД, на което се определят теглови и фрий-флоут коефициенти, на проведено заседание на 05.03.2009 г с Протокол № 11, Съветът на директорите на БФБ-София АД е приел следното решение:

Пълен текст

   

6 март 2009

На проведено заседание на 05.03.2009 г с Протокол № 11, Съветът на директорите на БФБ-София АД взе следното решение:

Пълен текст

   

Страница 1 от 5