payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

06.07.2006 г.


Асоциация на директорите за връзка
с инвеститорите в България

Асоциация на индустриалния
капитал в България

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:

“ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И НОВИЯ ЗАКОН СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”

Пълен текст

   

15.06.2006 г.

На 15.06.2006 г. в National Liberal Club, London със съдействието и АДВИБ се проведе Конференция “Presenting Bulgarian Businesses to the UK Capital Markets”

Пълен текст

   

29.11.2006 г.

“УСПЕШНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ”

ПРИНЦИПИ, ПОДХОДИ И ИНСТРУМЕНТИ
29. Ноември 2006 г. , София, Гранд Хотел София

Пълен текст

   

06.06.2006 г.

На 06.06.2006 г. в гр. София, се проведе Заседание на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, който взе следните решения:

Пълен текст

   

11.04.2006 г.

На 11.04.2006 г. в гр. София, се проведе Заседание на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, който взе следните решения:

Пълен текст

   

16.03.2006 г.

На 16.03.2006 г. в гр. София, Световен търговски център „Интерпред” се проведе

СЕМИНАР - ДИСКУСИЯ

“НОВАТА ПАЗАРНА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА СОФИЯ АД - НОВИ АСПЕКТИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА С ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА НА ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА”

Пълен текст

   

28.01.2006 г.

ВТОРА КРЪГЛА МАСА
“БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НАБЪЛГАРИЯ С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Пълен текст

   

23.01.2006 г.

Проект BG/2004/IB/FI/02 по Национална програма ФАР 2004
“Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор за прилагене на законодателството в областта на ценните книжа, пенсионното осигуряване и застраховането”

Пълен текст

   

Страница 21 от 21