payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Новини

9 Юли 2012

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (EIOPA)

Комисията за финансов надзор организира на 6 юли работна среща по повод посещението на г-н Patrick Hoedjes, директор "Операции" и г-н Kitzmantel, мениджър "ИТ проекти" към работната група по информационни технологии на EIOPA. В събитието взеха участие представители на застрахователни дружества, членове на Асоциацията на българските застрахователи и експерти от комисията. Представителите на EIOPA запознаха аудиторията с целите и дейността на Комисията по информационни технологии и данни към европейския надзорник.

Пълен текст

   

29 Юни 2012

УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ТЪРГОВСКАТА СЕСИЯ

Считано от 2 юли 2012 година, понеделник, времетраенето на търговските сесии се променя, съгласно следния времеви график:

1. 09:30 - 10:00 Pre-trading

2. 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион

3. 10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия

4. 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион

5. 17:00 - 17:30 Post-trading

Промяната е една от стъпките, които „Българска фондова борса – София“ АД предприе в изпълнение на заложените цели в "Стратегията за развитие на БФБ-София до края на 2012г.", с цел постигане на синхронизираност на условията за провеждане на търговските сесии с европейските пазари и създаване предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори.

   

28 Юни 2012

ESMA СТАРТИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО РЕГЛАМЕНТА ЗА ИЗВЪНБОРСОВИ ДЕРИВАТИ

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започва Консултация относно Проект на технически стандарти към Регламента за извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (EMIR). Влизането в сила на Регламента EMIR е ключов елемент от програмата на ЕС, която е в отговор на ангажиментите, поставени от Г20 за засилване на финансовата регулаторна система на глобално ниво и постигането на по-стабилни и устойчиви пазари.

Пълен текст

   

7 Юни 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНФОРМИРАНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

На 7 юни 2012 година, се проведе първата годишна конференция на тема: „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисия за финансов надзор.

Конференцията бе открита от г-жа Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор, отговарящ за защитата на потребителите, която презентира своя ресор като стратегически приоритет на КФН. Освен нея, панелисти бяха:

Пълен текст

   

1 Юни 2012

НИКОЛАЙ ПОПОВ ПРИВЕТСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ В КФН

На 1.06.2012 г., се проведе първа среща, инициирана от новия заместник-председател на КФН, отговарящ за надзора на инвестиционната дейност - господин Николай Попов, с представители на браншовите асоциации. Присъстваха представители на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските банки (АББ), Асоциация на индустриалния капитал (АИК), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД), Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), Асоциацията за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (AДСИЦ).

Пълен текст

   

18 - 19 Май 2012

ПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 18-19 Май 2012 година в хотел RIU Правец, гр. Правец се проведе първата годишна среща на членовете на асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в българия. 

Пълен текст

   

15 Май 2012

БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ ИМАТ ДОСТЪП ДО РУМЪНСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Българският и румънският централни депозитари сключиха споразумение за сътрудничество София, 15 май 2012 г. – Днес на официална церемония в София, изпълнителните директори на българския и румънския централни депозитари сключиха дългоочаквано споразумение за сътрудничество. Според подписания от Иван Димов и Адриана Танасою, изпълнителни директори на двата депозитара, документ, български компании вече може да се търгуват в Румъния и следователно да имат достъп до румънския капиталов пазар.

Пълен текст

   

25 Април 2012

ШЕСТАТА ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ "КАПИТАЛ 50: НАЙ-ДОБРИТЕ КОМПАНИИ НА БОРСАТА В БЪЛГАРИЯ "

На 25 април 2012г. се проведе шестата годишна класация "Капитал 50: Най-добрите компании на борсата в България "За трета поредна година "Софарма" е най-добрата публична компания в България в категорията "Големи капитализации". При малките дружества победителят е "Проучване и добив на нефт и газ", което е част от групата на "Химимпорт". Това показва шестата годишна класация "Капитал 50" (наследник на Дневник 100). Компанията с най-добро корпоративно управление е "Монбат", а първо място при дружествата със специална инвестиционна цел за имоти е "Адванс терафонд". Резултатите бяха обявени по време на конференцията на "Капитал" "Бъдещето на капиталовия пазар".

Дружествата са разделени според размера на пазарната им капитализация (над 25 млн. за големите и под това число за малките), след което са подредени на база теглови критерии - приходи, ръст на приходите, пазарна капиталзиация, ликвидност и марж на печалбата. Тази с най-малък краен ранг заема първото място. Взети са всички консолидирани отчети на публичните компании за 2011 г., предадени до края на март 2012 г. Отчетите са неодитирани, а за тези, които нямат какво да консолидират и имат значителни разминавания с одитираните данни, са взети последните. Броят на сключените сделки и пазарните капитализации за 2010 и 2011 г. са предоставени от Българската фондова борса.

Пълен текст

   

25 Април 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: "БЪДЕЩЕТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР"

На 25 Април 2012г. се проведе конференция на тема "Бъдещето на капиталовия пазар". Организаторите от в. "Капитал"  акцентираха върху надеждите и перспективите на БФБ-СОФИЯ в България, предизвикателствата пред българските компании за привличането на чужди инвеститори, както и представянето на резултатите от годишната класация "Капитал 50: Най-добрите компании на борсата в България".

Пълен текст

   

10 Април 2012

СРЕЩА В КОМИСИЯТА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СТАНОВИЩАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

Във връзка с внесено от АДВИБ и АИКБ становище в КФН по повод предложените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 10.04.2012 г. се проведе среща в Комисията за обсъждане на становищата на участниците на капиталовия пазар.

В тази връзка експертите от КФН разгледаха бележките на АДВИБ и АИКБ, като  изразиха становище, че предложенията ще бъдат преразгледани и преосмислени, и съответно ще бъде направена нова редакция на ЗИД на ЗППЦК. Новите предложения на КФН ще бъдат отново предоставени за обсъждане с инвестиционната общност.

   

Страница 7 от 21