payday loans
Friday, January 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Events

02 ноември 2016 г.

Upcoming events

There are no translations available.

INVESTOR FINANCE FORUM - 18.11.2016. SAVE THE DATE!

За пета поредна година INVESTOR Finance Forum ще събере на едно място инвестиционния елит на региона!
Не пропускайте да станете част от единствената по рода си конференция за инвестиици и валутна търговия в региона и да чуете най-актуалните тенденции и прогнози в инвестициите от най-добрите експерти.
INVESTOR FINANCE FORUM - три събития на едно място
∙ INVESTOR Finance Forum - BIG 5 TRENDS - кои са важните тенденции, на които трябва да обърнем внимание, за да инвестираме правилно капиталите си? С повече тематични панели и повече дебати с експерти ще извлечем най- полезната информация за инвеститорите.
∙ INVESTOR Day – актуални въпроси и решения, свързани с функционирането на съвременните капиталови пазари под формата на дискусионни панели и презентации на публични компании
∙ INVESTOR Finance Exhibition – единственото по рода си изложение на платформи за валутна търговия и финансови инструменти.
Специални гости на конференцията ще бъдат експерти от Bloomberg, с новите и актуални тенденции в света на инвестициите и анализи на глобалните събития.
INVESTOR Finance Forum ще се проведе на 18.11.2016 г. в Интер Експо Център София.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ САМО ДО 7 НОЕМВРИ със специална цена за ранна регистрация - 49.00. лв. вместо 75.00 лв

Повече информация: http://financeforum.investor.bg/

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е институционален партньор на форума.

   

12 номеври 2016 г.

Upcoming events

There are no translations available.

Workshop: “YOUR NEXT INVESTOR RELATIONS WEBSITE: WHERE TO START FROM” - Практическо ръководство за стратегическо преосмисляне на Вашия IR уебсайт.

MESSAGE (www.messagegroup.eu ) и АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ организират на 10 ноември, 2016 г., 14:00 ч. – 17:00 ч., Хотел Арена ди Сердика, зала Сердика Workshop на тема: “YOUR NEXT INVESTOR RELATIONS WEBSITE: WHERE TO START FROM” - Практическо ръководство за стратегическо преосмисляне на Вашия IR уебсайт.
Участието в Workshop –a е безплатно за членове на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Workshop-ът ще се проведе на английски и български език.
Свободните места за участие са ограничени. За регистрация, моля свържете се с нас на: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или +359 2 9882413 най-късно до 04.11.2016 г.
Програма

   

12 номеври 2016 г.

Upcoming events

There are no translations available.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /АДВИБ/, ГР. СОФИЯ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България” /АДВИБ/, гр. София на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на Общото събрание на АДВИБ на 10.11.2016 г. от 11:30 часа в гр. София, улица Будапеща 2, Хотел Арена Ди Сердика, Зала Сердика ” при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2015 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2015 г.
2. Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2017 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2017 г.
3. Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2017 г. и срока на неговото внасяне. Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2017 г. и срока за неговото внасяне.
4. Приемане на бюджет на АДВИБ за 2017 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2017 г.
5. Приемане на решение за промяна в Устава на Асоциацията. Проект за решение: Общото събрание на Асоциацията приема решение за промяна в Устава на Асоциацията.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез представител. Съгласно разпоредбите на чл. 40 от Устава на Асоциацията всеки член може да представлява не повече от трима други членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените членове. Регистрацията на участниците започва в 11.00 часа.
Маертиали: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

   

1 номеври 2016

Upcoming events

There are no translations available.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ

Във връзка с обнародване и влизане в сила на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр.76/30.09.2016), който отменя Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г. и бр. 21 от 2012 г.) и приложимите по отношение на вътрешната информация, вътрешните лица и пазарните злоупотреби с финансови инструменти Регламент (ЕС) № 596/2014, Делегиран регламент 2016-522, Делегиран регламент 2016 – 1055 и Делегиран регламент 2016 – 347, бихме желали да предложим на вашето внимание еднодневно обучение - семинар на тема:

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ
Семинарът ще се проведе на 01. Ноември 2016 г. в гр. София, пл. "Македония" 1 (сградата на КНСБ), КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС www.cc-globe.bg, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА "ЕВРОПА"

Темите, които ще бъдат разгледани са:

1. Вътрешна информация - обхват и задължения за оповестяване на вътрешна информация, адресатите на тези задължения, видове вътрешна информация, законосъобразното поведение във връзка с притежаване на вътрешна информация, срокове и начини за разкриване на вътрешна информация, отлагане на разкриването на вътрешна информация;
2. Вътрешни лица – дефиниране на вътрешните за дружеството лица и тясно свързаните с тях лица, задължения за изготвяне и своевременно актуализиране на списъци на вътрешни лица, съдържание и формат за изготвяне и поддържане, начини и срокове за оповестяване;
3. Сделки на заемащите ръководни постове в публичното дружество и тяхното оповестяване – адресати, съдържание, начин и срокове за оповестяване, търговия по време на забранителен срок;
4. Принудителни административни мерки и административнонаказателна отговорност съгласно българското и европейското законодателства в случай на неправомерно поведение във връзка с притежавана и/или незаконосъобразно разкрита вътрешна информация.

В панелните дискусии по програмата на семинара ще вземат участие експерти от КФН, които ще направят коментари и анализ на новоприетата нормативна уредба. Предвидени са сесии за въпроси и отговори по отделните теми.

Регистрационните форми за участие следва да бъдат изпратени на електронната поща на АДВИБ – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или по факс 02/9804881 най-късно до 25.10.2016 г.
Семинарът е предназначен за членове на корпоративните ръководства, директори за връзки с инвеститори, юристи, представители на инвестиционни посредници, финасови директори и одитори на публични дружества и други емитенти на ценни книжа.

Програма

   

12 октомври 2016

Upcoming events

There are no translations available.

Capital Fort, София

Водещи макроикономисти и анализатори - в първата Bloomberg конференция The Next Big Thing


Събитието е по повод една година от старта на Bloomberg TV Bulgaria в ефир

Първата Bloomberg конференция в България - The Next Big Thing – Reshaping the Economy - ще се проведе на 12 октомври в Capital Fort, София. С нея единственият международен бизнес канал, адаптиран към местната аудитория - Bloomberg TV Bulgaria - ще отбележи първата годишнина от старта си в ефир.

The Next Big Thing ще засегне теми, свързани с глобалните предизвикателства, икономическите тенденции, иновациите, новите бизнес модели и цифровизация, енергията на бъдещето и други. Фокусът ще падне върху факторите, които влияят на „преструктурирането на икономиката“ в световен и локален мащаб, а изводите ще направят топ експерти по макроикономика и анализатори от Bloomberg, които ще участват в конференцията.

Сред основните панелисти в The Next Big Thing са Дейвид Пауъл, главен макроикономист на Bloomberg, редакторът Джеймс Гомес и журналистът Кумута Раманатан от Bloomberg LP. Сред гост-лекторите на конференцията са проф. Вал Маринов от Центъра за научни изследвания и инженерство в университета на Северна Дакота, д-р Валери Сербезов, основател на Nanotechplasma, макроикономистът Евгений Кънев - управляващ партньор на Maconis, Пламен Бобоков, председател на Съвета на директорите на „Приста Ойл Груп“, д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България, Костадин Сирлещов, съдружник и оглавяващ отдел Енергетика CMS Cameron McKenna, Божидар Нейчев, управляващ съдружник за Югоизточна Европа на PwC, Илиан Георгиев - изпълнителен директор на БАКБ, Тодор Ванев – главен икономист на Българска банка за развитие и други.

Конференциите на Bloomberg по цял свят събират влиятелни личности, мениджъри, експерти, предприемачи и анализатори, за да създават полезно съдържание и дебат по най-важните теми и проблеми на световната икономика.

Актуална информация за събитието можете да намерите на: http://tnbt.bloombergtv.bg/

Bloomberg Conference THE NEXT BIG THING се провежда с подкрепата на Българска банка за развитие – генерален партньор, Българо-американска кредитна банка, OPEL, PwC и Carducci.

За регистрация: http://tnbt.bloombergtv.bg/?utm_source=move&;utm_medium=email&utm_campaign=schedule
Всички членове на АДВИБ ползват отстъпка при регистрация. При интерес, моля свържете се с нас за получаване на промо код.

   

03 Май 2016 г.

Upcoming events

There are no translations available.

GEORGESON и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организират Workshop: " SHAREHOLDER ACTIVISM IN EUROPE".
Събитието ще се проведе на 13 май 2016 г. от 14 часа в хотел Арена Ди Сердика.
Приложено представям покана и дневен ред.
В случай, че проявявате интерес, моля да заявите своето участие най-късно до 10 май 2016 г. на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на тел: 02 9882413.
Местата са ограничени.
Събитието е безплатно за членове на АДВИБ.

   

14 Март 2016 г.

Upcoming events

There are no translations available.

SAVE THE DATE!
THE 2016 NIRI ANNUAL CONFERENCE

В периода 5-8 юни в Сан Диего, САЩ се се проведе Гошната Конференция на NIRI. Конференцията е най-голямото IR събитие в световен мащаб и всяка година среща стотици представители на професията, доставчици на IR услуги и водещи лектори.

Събитието се провежда в рамките на 4 дни и е съпътствано от ежедневни изложения, интересни сесии, възможност за кариерно развитие, семинари и срещи, спортни и развлекателни мероприятия, организирани от домакините NIRI и спонсорите на Конференцията.

АДВИБ, като партньорска организация на NIRI има удоволствието да предостави преференциални условия за участие на своите членове, а именно: USD 1 095.
Цената включва: участие във всички събития на четиридневната програма, материали от Конференцията, кафе паузи, обяди и участия във вечерните коктейли и приеми на спонсорите.

Мястото на конференцията е MANCHESTER GRAND HYATT HOTEL, къдете участниците могат да ползват преференциални условия за настаняване.

Повече информация за събитието можете да намерите и на електронната страница на Конференцията www.niri.org/conference

Регострационна форма

   

24-th of February 2016

Upcoming events

THOMSON REUTERS AND THE ASSOCIATION OF BULGARIAN IR DIRECTORS

have the pleasure to invite you to the Seminar:
"Thomson Reuters answers to the corporate treasury and investor relations"
February 24th , 2016 14:30 – 17:30
Arena Di Serdica Hotel, Serdica Meeting Room

The program and invitation.
It is a complimentary Seminar for the selected most active Bulgarian IR Directors, financial directors of listed companies and corporate treasury officers
The Seminar will be held in English (no simultaneous translation). Coffee break will be provided by Thomson Reuters
We have limited places available. To register please contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or +359 2 98824113 latest on 15.02.2016

   

24 Ноември 2015 г.

Upcoming events

There are no translations available.

Асоциация на индустриалния капитал в България организира поредица от срещи в областните градове на страната с цел да бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България, както и да бъде предоставена информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 г.

Втората среща ще се състои на 2 декември 2015 г. (сряда) от 10:00 часа (регистрация в 9:30 часа), в град Русе, хотел „Космополитън“, зала „Grand Hall“.

С настоящото отправяме покана към членовете на АДВИБ от област Русе и ръководствата на техните дружества да се включат в срещата.

За повече информация, моля, запознайте се с приложените покана и програма.

Моля да потвърдите Вашето участие при възможност в срок до 30 ноември 2015 г. на следните координати:

тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Лице за контакт: Валентина Радева

Покана

Програма

   

27th of January 2016

Upcoming events

IR 2016 – The Conference of Investor Relations Community (IR Club)

Hotel Jumeirah,
Frankfurt, Germany
More information about the event on http://www.ir-community.de/

   

16th – 18th of November 2015

Upcoming events

GLOBAL IR FORUM
New York, USA

GLOBAL HR FORUM is one of the most significant and major events in the investor relations in the world.
Given the long-standing partnership of our Association with National Investor Relations Institute and IR Magazine, the organizers have kindly provided the members of ABIRD preferential registration and participation fees, namely $ 195. The invitation includes participation in the forum and the award ceremony of the Global Top 50 best IR programs.
Registration for the event can be made via the attached registration form and on the website of the event www.irmagazine.com/events/ir-magazine-conference-awards/global-investor-relations-forum-14/, and on www. niri.org/learn
Take the opportunity to become part of the global IR world to create useful contacts, to exchange experience with colleagues and associates.
For more information please contact us at: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or +35929882413

   

26th of November 2015

Upcoming events

III International Conference on Investor Relations, organized by AERI

Madrid, Spain

After the successful international conferences in 2009 and 2012, both with over 100 participants from different countries, this is the third International Conference on Investor Relations of the Spanish Association of Investor Relations.
More information about the conference is available on the website of the event http://aeri.es/irconference/

The members of ABIRD use preferences at registration.

   

3rd of December 2015

Upcoming events

IR LOUNGE 2015
Schokoladenmuseum
Köln, Germany

More information about the event is available on http://www.net-federation.de/aktuell/events/idx/72/investor-relations-lounge-2015
Applications for participation can be sent to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Participation is free.

   

10th of December 2015

Upcoming events

Kepler Cheuvreux’s IR Summit
Brussels, Belgium
The event is held with the support of
13 European IR Associations,
including ABIRD

More information here

 

   

14th of October 2015 г.

Upcoming events

The 2015 Annual IR Conference C.I.R.A. (Austrian IR Association)
Vienna, Austria
More information here

   

1st of October 2015 г.

Upcoming events

International IR Conference AERI (Spanish IR Association)
Madrid, Spain
More information here

   

24-25 September 2015

Upcoming events

The 2015 International Conference "IR NOWADAYS - IN THE EYE OF THE TIGER?"

 

In 2015 the Association of Bulgarian Investor Relations Directors celebrates its 10th anniversary as an organization that, throughout the whole period of its existence, has been conducive to consolidate the interests and advance the qualification of its members, to improve the investment climate in Bulgaria and establish high performance standards of Bulgarian public companies towards investors in the country and abroad.

 

Ten years after its establishment, the Association unites approximately 100 investor relations directors of listed Bulgarian companies.
On the occasion of the 10th anniversary as from the establishment of the Association, we organized an International Conference "IR NOWADAYS - IN THE EYE OF THE TIGER?" on 24-25 September 2015.

 

We expect all our national members and international partners who have supported us during the 10-year period of our existence to attend the Conference as delegates.
Corporate Board members and Investor Relations Directors of Bulgarian companies, financial analysts, investment firms, financial media and other capital market participants will have the opportunity to meet and learn from leading international capital markets, corporate governance and investor relations experts.

 

And in order to complete our celebration we will award the best Investor Relations directors. The Awards will be presented at a ceremony – 2015 Annual IR Awards. The Chart will be prepsred based on an independent research among financial analysts, institutional investors and other capital market participants.

 

Please find enclosed the brochure of the Conference. Information on the Conference is also available on the website of the event: more info here

 

WE ARE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU IN SOFIA AT THE BIGGEST IR EVENT IN BULGARIA AND THE REGION!


   

16th of September 2015 г.

Upcoming events

The 2015 ME IRSociety Annual Conference
The Address Dubai Mall, Dubai
More information here

   

13th-17th June 2015

Upcoming events

2015 NIRI ANNUAL CONFERENCE 
Hyatt Regency Chicago 
Chicago, IL, USA

More information on


   

1st-2nd of June 2015

Upcoming events

18 DIRK- CONFERENCE
Frankfurt am Main, Germany

More information on

   

28th of January

Upcoming events

IR 2015 – IR Club, Germany
Frankfurt am Main, Germany
Jumeirah Frankfurt

More information on

   

26th of November 2014

Upcoming events

EUROPEAN SMALL AND MID-CAP AWARDS 2014

SMALL & MID-CAP AWARDS CEREMONY

Albert Hall, Chausée de Wavre 649-651, B-1040 Brussels, Belgium

More information on

   

12th of December 2014

Upcoming events

IR SUMMIT 2014 - “Adapting to a changing world”

Paris, France

The event is held in partnership with 12 European IR organizations including  ABIRD

More information on

   

24th and 26th of October 2014

Upcoming events

2014 ANNUAL MEETING – DISCUSSION OF THE MEMBERS OF ABIRD
Kalina Palace Hotel, Tryavna
www.kalinapalace.com

   

18th October 2013

Upcoming events

On 18.10.2013 and 19.10.2013 in the town of Panagyurishte was held the Annual General Meeting and Annual Meeting of the members of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors.

I. At the session of the General Meeting the members present adopted the following decisions on the items of the agenda:

On point 1 the General Meeting approved the Annual Report of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors and activity report of the Management Board of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors for 2012.

On point 2 the General Meeting adopted a Program of activities of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors for 2014.

On point 3 the General Meeting set the amount of the membership fee for 2014, namely 250 lv. annual membership fee and the deadline for its submission to 31.01.2014.

On point 4 the General Meeting adopted budget of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors for 2014.

II. During the Annual meeting of the members of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors were discussed the following topics:

  1. Developing, implementing and reporting on the remuneration policies of the corporate boards members
  2. Changes in the Public Offering of Securities Act since the beginning of 2013 and practical aspects in their implementation.
  3. Supervisory practices established by the Financial Supervision Commission and application problems.

At the end of the second day was also held a team building program with a visit to National Revival Period houses in the town of Panagyurishte and hall-vault with a copy of the Panagyurishte treasure, as well as tasting in wine cellar "Rumelia"

   

14th of March 2013

Upcoming events

The Bulgarian Industrial Capital Association and The Association of Bulgarian Investor Relation Directors organize Workshop on: CHANGES IN THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT, IN FORCE SINCE 01.01.2013, RELATED TO THE ACTIVITIES OF  PUBLIC COMPANIES AND OTHER ISSUERS OF SECURITIES.

The workshop will be held on 14.03.2013 from 10.00 am in Sofia, Grand Hotel Sofia, Sofia Hall.

Speakers on all topics on the agenda will be experts from the Financial Supervision Commission.

The seminar is aimed at investor relation directors of public companies, board members of public companies and other issuers of securities, lawyers working in the field of capital market, as well as accountants of public companies.

   

September 2012

Past events

Annual IR Conference of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors and General Meeting

Sofia, Grand Hotel Sofia

The exact date to be confirmed

More information on: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and tel. 029882413

   

10-12 Юни 2012

Past events

There are no translations available.

CIRI 25th Annual Investor Relations Conference,
Canada, Montreal, Quebec
Повече информация: http://www.ciri.org/Education/AnnualConference.aspx
   

03 – 06 June 2012

Past events

2012 NIRI Annual Conference

Seattle, WA, USA

More information on: http://www.niri.org/conference

   

04 – 05 June 2012

Past events

15. DIRK-KONFERENZ 2012,

Germany, Frankfurt Marriott Hotel

More information on: http://www.dirk-konferenz.de/

   

22nd of May 2012

Past events

2012 IR Society Annual Conference

UK, London

More information on: http://www.irs.org.uk/events/annual-conference

   

18 – 19 May 2012

Past events

First Annual Meeting of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors

Meeting place: RIU Pravets

   

6th of April 2012

Past events

Conference: Corporate governance and internal control

Sofia, Grand Hotel Sofia

Organizers: JK & Partners, Institute of Internal Auditors, The Association of Bulgarian Investor Relation Directors

More information on: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it and tel. 029882413

Participation of regular members of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors is free.

   

4-5 April 2012

Past events

"RESPONSIBLE COMPANY - RESPONSIBLE EMPLOYEES".

Foundation "Charity Aid in Bulgaria" organized on 4-5 April 2012 at 9:30 am in Sofia, in  "Sheraton Hotel Balkan" the IVth Annual Conference "Responsible company – responsible employees".

Those wishing to participate should apply no later than 30.03.2012 on This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or on tel. 9811901. Participation is free.

   

24 – 25 February 2012

Past events

IR Training: Analyze & Communicate Your Company’s Financial Results. Best practice

Poland, Warsaw

Organizer: Finance Talking (UK)

   

18-19th of January 2012

Past events

II Madrid International Conference on Investor Relations
January 18th - 19th, 2012


Оn January 18th - 19th, 2012 in the city of Madrid will be held II Madrid International Conference on Investor Relations. The Association of Bulgarian Investor Relation Directors is a collaborator of the Spanish Investor Relations Association in organizing the event  http://www.aeri.es/second-madrid-international-conference-ir-sponsors.asp


The topics that will be covered at the Conference are:

·        Investment process - How your stock trades
·        Creating value through an internationally diversified shareholder base
·        Fixed Income IR: Best Practices in Debt IR
·        International Investor Relations
·        Convergence IR-Corporate Governance, Proxy…SRI
·        Communications- How to manage expectations


You may register for the Conference on the website of the Spanish Investor Relations Association.

Programme of the event

   

5th of December 2011

Past events

A meeting of the National Corporate Governance Committee will be held on 05.12.2011.

   

22nd of November 2011

Past events

Investor Relations Best Practice Awards 2011
More information on: http://www.irs.org.uk/index.asp?pageid=284

   

12 – 13 September 2011

Past events

On 12 and 13 September 2011 for the second consecutive year, the New Bulgarian University organized a scientific-practical conference with international participation CORPORATE FINANCE IN EMERGING MARKETS”. You can apply participation at the conference at the following address This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

2nd of September 2011

Past events

The section "Single Market, Production and Consumption" of the European Economic and Social Committee and the Bulgarian Industrial Capital Association organize a public hearing on topic: Green Paper - European corporate governance framework on September 2, 2011 (Friday) from 9:30 am to 13:00 pm at Sheraton Sofia Hotel Balkan, 5 “Sveta Nedelya” Square, 1000 Sofia. Members of The Association of Bulgarian Investor Relation Directors are invited to participate in the event, and for this purpose it is necessary to confirm their participation sending an application form on: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Deadline for submission of the applications - 20 August 2011

The invitation and the draft of the hearing can be found here.

   

Page 1 of 2