payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Комитет по корпоративно управление към УС на АДВИБ – предложения за дейности

Мероприятие Период на провеждане
Изследване на предложената от БФБ Карта за оценка на Корпоративното управление в България. Януари 2010
Участие в разработването на реална Карта за оценка на Корпоративното управление в България. Февруари 2010
Провеждане на допитване до ДВИ относно взаимоотношенията на емитентите с БФБ. Февруари 2010
Участие в бизнес закуска с финансови анализатори за обсъждане на стандартите за разкриване на информация. Март 2010
Извършване на проучване относно спазване на препоръките на Националния кодекс по корпоративно управление. Април 2010
Извършване на проучване за равнището на интернет сайтовете на българските публични компании. Юли 2010
Регулярни срещи на членовете на Комитета по корпоративно управление към Асоциацията. 3 срещи през

февруари, май и октомври 2010

Участие на представители на Комитета в конференции, работни срещи, кръгли маси и други дискусионни форуми относно добрите практики за корпоративно управление. 2010