payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Годишни IR награди - 2009

01

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България за първи път проведе Конкурс Годишни IR Награди. Финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар в България за първи път участваха в оценката за наградите  най-добрите директори за връзка с инвеститорите за 2008 г. в края на международната IR конференция.Класацията е формирана чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори, институционални инвеститори, портфолио мениджъри, брокери и други участници на капиталовия пазар, след което резултатите са обобщени от петчленно жури, представено от основните асоциации на пазара и БФБ - София.

Награди получиха:

Даниела Пеева - “Най-добър директор за връзка с инвеститорите за 2008 г.”


Венета Илиева - “Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск в междинните и годишните финансови отчети за 2008 г.”

Пелагия Виячева - “Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица”

Богомила Христова - “Най-добри IR инициативи за 2008 г.”

Снежана Йотинска - “Най-добра IR електронна страница”.