payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

31 март 2010

Във връзка с решение   на Съвета на директорите на БФБ – София от заседание, проведено на 19.10.2009 г. за приемането на Националния кодекс за корпоративно управление, БФБ – София представи обновена структура на корпоративната секция на своята интернет страница – „За БФБ”, която е структурирана в съответствие с изискванията на Националния кодекс и с най-добрите световни и национални практики по отношение съдържанието на, систематизирани от БФБ – София, в помощ на публичните дружества и емитентите. 

Пресъобщение на БФБ