payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Годишна IR конференция - 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе Международна Годишна IR Конференция с участие на лектори от България, САЩ, Швеция, Украйна и Турция.

17 юли 2009

 

По време на конференцията участниците получиха важна информация и практически съвети относно успешното комуникиране на стойността на компанията в условията на глобална икономическа криза чрез презентацията „Новите тенденции в областта „Връзки с инвеститорите” с лектор Michael McGough, Vice President, Marketing and Membership Development - Национален институт по връзки с инвеститорите на САЩ /NIRI/. Представители на европейски институционални инвеститори представиха своята гледна точка за нивото на дейността „Връзки с инвеститорите” в България и запознаха участниците с добри практики и лоши примери в областта. На Конференцията беше представено и сравнителното проучване на Sculptor Investor Relations and Regi Research & Strategi относно нивото на връзки с инвеститорите в скандинавските страни. Беше разгледана и темата за подобряване на корпоративното управление в България, като основа за прозрачността на българските компании с лектори Мари Лоранс Ги, Старши мениджър проекти, Международна финансова корпорация - Глобален форум за корпоративно управление и проф. Бистра Боева, член на Европейския форум за корпоративно управление и професор в УНСС. Представители на най-младите организации по връзки с инвеститорите - Турската асоциация по връзки с инвеститорите и Украинската асоциация по връзки с инвеститорите представиха предизвикателствата и постиженията в своята дейност, както и мерките, които са предприели при промотиране на дейността „Връзки с инвеститорите” в условията на икономическа криза.

Снимки от събитието