payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

Годишна IR конференция - 2010

За втора поредна година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе на 14. май 2010 г. своята Годишната IR конференция с международно участие. Тази година Конференцията се проведе под мотото „Повишаване на ликвидността и възвръщане на доверието в българските емитенти”.

По време на форума си даддоха среща близо 60 професионалисти в областта „връзки с инвеститорите”, представители на финансови медии. Лектори на Конференцията бяха водещи български и международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите. Верни на принципа да бъдат представяни всички гледни точки и тази година организаторите на конференцията привлякоха като лектори представители на едни от най-важните участниците на капиталовия пазар – Българска фондова борса – София АД, Централен депозитар АД, професионални инвеститори и инвестиционни посредници. Водещи компании на българския капиталов пазар като Софарма АД и Енемона АД представиха пред участниците своите добри практики и опит в привличането на инвеститори посредством  нови способи – издаване на деривативни финансови инструменти и осъществяване на двойно листване.

 

Партньори на събитието са:Медийни партньори на събитието са:

Брошура на конференцията

Г. Караджов, ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД - "Листване на емисии на повече от един пазар"

Р. Соколов,“СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООД; И. Димитров, БФБ-София - "Развитие на уеб-страниците на компаниите от Официален пазар на БФБ-София"

П. Дерменджиев - "Какво ще върне доверието на инвеститорите в българските публични компании?"

П. Прокопиев, ЕНЕМОНА

Ц. Цачев, ИП ЕЛАНА Трейдинг - "Емитиране на нови финансови инструменти"

Пелагия Виячева, ДВИ, “Софарма” АД - Двойно листване и представяне на компаниите на международните пазари –
възможности и опитът на българските емитенти

Anna Gorbenko, Head of IR Academy CIS - "Influencing Value"

Olga Rink, ARFI - "Investor relations: what investors expect from you and your company?"