payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

14 май 2010

ГОДИШНАТА IR КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
„Повишаване на ликвидността и възвръщане на доверието в българските емитенти”

За втора поредна година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе на 14. май 2010 г. своята Годишната IR конференция с международно участие. Тази година Конференцията се проведе под мотото „Повишаване на ликвидността и възвръщане на доверието в българските емитенти”.  По време на форума си даддоха среща близо 60 професионалисти в областта „връзки с инвеститорите”, представители на финансови медии. Лектори на Конференцията бяха водещи български и международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите. Верни на принципа да бъдат представяни всички гледни точки и тази година организаторите на конференцията привлякоха като лектори представители на едни от най-важните участниците на капиталовия пазар – Българска фондова борса – София АД, Централен депозитар АД, професионални инвеститори и инвестиционни посредници. Водещи компании на българския капиталов пазар като Софарма АД и Енемона АД представиха пред участниците своите добри практики и опит в привличането на инвеститори посредством  нови способи – издаване на деривативни финансови инструменти и осъществяване на двойно листване.
Презентациите от събитието можете да изтеглите от страницата на Асоциацията - Секция Годишна IR Конференция - http://www.abird.info/webcontent/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=65&lang=bg