payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

10 януари 2009

Комитетът на европейските регулатори по ценни книжа (CESR) организира конференция, посветена на предизвикателствата и новите моменти в областта на регулацията и надзора на пазарите на финансови инструменти.

Конференцията, организирана от Комитета на европейските регулатори по ценни книжа (CESR), ще се проведе на 23 февруари 2009 г. в Париж, Франция. По време на събитието ще бъдат дискутирани теми от съществено значение за финансовите регуратори, като продължаващата финансова криза и какво ще е нейното отражение върху регулаторните практики в бъдеще и върху еднииния пазар на ЕС. Ще бъдат обсъдени също и новоститите в ЕС заканодателството в сферата на инвестиционния мениджмент. На конференцията ще присъстват високопоставени представители на институциите от ЕС, на европейските финансови регулатори и финансовите институции.

В конференцията могат да вземат участие представителите на българската инвестиционна общност.Повече подробности за конференцията, както и програмата на събитието са публикувани на https://cesr.phileog.com. Програмата е публикувана и на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС информация”, „ЕС новини/уведомления