payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

2 февруари 2009

На 13.02.2009 г. 10.00 часа Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1” ет. 1 ще се проведе Дискусионен форум на тема „Влияние върху инвеститорското доверие на корпоративната политика относно дивиденти, сплитове, увеличения на капитала със собствени средства, обратни изкупувания и преобразувания ”, организиран от Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България съвместно с Бета Корп, Карол Капитал Мениджмънт, Първа Финансова Брокерска Къща

Мероприятието има за цел да бъдат обсъдени едни от най-важните въпроси и съображения, свързани с корпоративната политика на публичните компании относно дивиденти, сплитове, увеличения на капитала със собствени средства, обратни изкупувания и преобразувания (сливания, придобивания, отделяне на бизнеси, прехвърляне на значителни активи и др.). Ще се разгледа международната практика и ще се представят изследвания на влиянието на тези корпоративни политики върху инвеститорските решения. Панелистите в дискусионния форум ще изложат инвеститорската гледна точка като предоставят възможност за обсъждане с членовете на корпоративните ръководства и мажоритарните акционери на публичните компании.

Форумът е насочен към мажоритарни акционери, представители на корпоративните ръководства на публичните компании, изпълнителни директори, финансови директори – лицата имащи решаващия глас при приемането на корпоративни решения относно дивиденти, обратни изкупувания, сплитове, увеличения на капитала със собствени средства и преобразувания.

Програма