payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

22 Mарт 2011

На 22 Март 2011 КФН публикува съобщение относно крайния срок за заплащане на годишните такси в Небанкови финансов сектор.

Съгласно съобщението крайният срок за внасяне на първа вноска от годишна такса за общ финансов надзор за 2011 г. от поднадзорните лица изтича на 31.03.2011 г. Размерът на вноската е съгласно действащата към момента тарифа - приложение към чл. 27, ал.2 от Закона за Комисия за финансов надзор. След приемане на новата тарифа от Министерски съвет всички поднадзорни лица ще бъдат допълнително  уведомени за общия размер на годишната такса за 2011 г. и за срока на внасяне на съответната разлика.

Източник: http://www.fsc.bg/