payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

12 Април 2011

АСОЦИАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ ПУБЛИКУВА "АНАЛИЗ И ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В БЪЛГАРИЯ - ЗА 2010 ГОДИНА".

Изданието е плод на усилията на Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България да изготвя и разпространява максимално пълна, коректна и полезна информация за сектора на финансовите услуги и в частност пазара на колективни инвестиционни схеми (КИС) в България.В публикацията са поместени данни за представянето на 90 КИС, управлявани от български дружества. Резултатите на фондовете са анализирани през призмата на някои широко разпространени коефициенти и показатели даващи информация за доходността на инвестиционната схема и поетия риск. Същевременно са приложени и алтернативни методи за анализ и оценка на портфейла, благодарение на които се дава по-детайлна и конкретна информация за източниците и начините за постигане на инвестиционната доходност.

Анализа може да намерите тук.