payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

15 Април 2011

На 15.04.2011 г. се проведе първата годишна среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България /АДВИБ/ в град Павел Баня, хотел Севтополис. В срещата участваха близо 40 директори за връзки с инвеститорите на публични компании и други емитенти на ценни книжа. По време на срещата в едно от заседанията съвместно с експерти от Комисия за финансов надзор  бяха обсъдени най-често срещаните  грешки в процедурите по свикване и провеждане на общи събрания на акционерите и разкриване на информация, свързана с тези обстоятелства. Следва да се има предвид, че цитираните грешки не са масови, но е необходимо тяхното обобщаване с оглед бъдещото им избягване. Предвид гореизложеното АДВИБ представя информационен материал на своите членове и се надява, че с него ще допринесе за по-стриктното спазване на нормативната уредба, относима към най-важното корпоративно събитие на всяка едно дружество, а именно Общото събрание на акционерите.

Анализ може да намерите тук.