payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

29 Април 2011

На 22.04.2011 г. Зам. Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България – София Аргирова беше избрана да представлява Асоциацията в Securities and Markets Stakeholder Group - към European Securities and Markets Authority.

В Групата на заинтересованите лица са избрани 30 представители на европейската икономическа и академична общоност, които ще консултират European Securities and Markets Authority по въпроси, свързани с капиталовия пазар. Групата ще заседава годишно минимум 4 пъти, като изготвя становища и ги представя на European Securities and Markets Authority.