payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

13 Юни 2011

Публикувано е изследване на състоянието на небанковите инвестиционни посредници за периода януари – март 2011 г.

В изследването са представени основните показатели за дейността на небанковите инвестиционни посредници за периода януари – март 2011 г. на агрегирана база. Броят на небанковите инвестиционни посредници намалява от 52 броя в началото на месец януари на 50 към края на месец март 2011 г. За периода януари – март 2011 г. няма небанкови инвестиционни посредници, които да са в нарушение на изискванията на капиталова адекватност и ликвидност. Изключение има при три посредника, за които е установено, че не поддържат постоянно не по-малко от 70 на сто от паричните си средства по банкови сметки;

Общата стойност на финансовите инструменти, включени в търговския и инвестиционен портфейл на инвестиционните посредници нараства до 44.9 млн. лв. (ръст от 2.13% на геометрична база) за първото тримесечие на 2011 г. в сравнение с края на 2010 г. Основна причина за това е по-бързото нарастване на търговския портфейл в сравнение с инвестиционния. Пазарната стойност на ценните книжа, предоставени за доверително управление нараства до 55.7 млн. лв. (средно геометрично нарастват с 5.52%) в сравнение с края на 2010 г. В същото време след ръста на паричните средства през първия месец на 2011 г. се забелязва постоянно намаление в техния размер.

Общата сума на активите по счетоводен баланс на инвестиционните посредници е 4 074.4 млн. лв. (спад от близо 0.25% на геометрична база) в сравнение с края на 2010 г. В същото време клиентските активни нарастват през всички месеци и достигат до 3 922.4 млн. лв. (ръст от 2.59% на геометрична база) в сравнение с края на 2010 г.

Повече информация може да намерите тук.