payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

24 Октомври 2011

 

На 24.10.2011 г. от 9.00 часа се проведе заседание на Националната комисия по корпоративно управление. На заседанието по т. 2 от дневния ред беше представено становището на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България по ревизиране на Националния кодекс за корпоративно управление.

 

Становището на АДВИБ беше обсъдено на Втората годишна среща на организацията в Боровец на 14.10.2011 г., като беше сформирана работна група, която да обобщи предложенията и да изготви финалния вариант. Работната група изготви становището и го представи на Националната комисия на 21.10.2011 г.

На проведеното заседание на Националната комисия по корпоративно управление становището на АДВИБ не беше разглеждано по същество, като се взе решение да се удължи срока за представяне на становища и от други организации до 11.11.2011 г.  Следващото заседание на Националната комисия по корпоративно управление ще бъде на 14.11.2011 г. и на него ще бъдат разисквани предложенията по същество.

Директорите за връзки с инвеститорите са лицата, които активно участват в процеса на отчитане прилагането на препоръките, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление от страна на публичните компании, които са се присъединили към него. Въз основа на извършена преоценка на разпоредбите на Кодекса и в контекста на влезли в сила промени в нормативната уредба, считаме за наложително приетите от Националната комисия промени в Кодекса да бъдат съответно отразени и в картата за самооценка. В тази връзка работната група се ангажира да прецизира и да предложи на Националната комисия и конкретни предложения за промени в картата, съответстващи на предложенията за промени в Кодекса.

В тази връзка се обръщаме към вас с молба да предложите конкретни редакции на картата за самооценка, които да бъдат обобщени от работната група към АДВИБ.  Предложенията следва да бъдат изпращани най-късно до 7 ноември 2011 г. на електронната поща на АДВИБ Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. Очакваме активна позиция и от членовете на комитета по корпоративно управление към УС на АДВИБ.

Приложено представямe становището на АДВИБ и картата за самооценка, по която да направите своите предложения.