payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

23 февруари 2009

Kонференция, организирана от CESR, на тема „Да се подготвим за бъдещето: накъде в регулацията на ценни книжа?”

На 23.02.2009 г. в Париж се проведе конференция, организирана от CESR (Комитет на европейските регулатори на ценни книжа), на тема „Да се подготвим за бъдещето: накъде в регулацията на ценни книжа?”. Конференцията имаше за цел да се дискутират промените, които европейските регулатори в областта на ценните книжа следва да предприемат в светлината на световната финансова криза както и да се обсъди какво още следва да бъде направено за създаването на интегриран Single Market, който адресира нуждите на дребните инвеститори и осигурява адекватна прозрачност на глобалните финансови пазари, чиято взаимна зависимост непрекъснато нараства.

В Конференцията взеха участие представители на европейските регулатори в областта на ценните книжа и финансовите услуги, както и известни фонд мениджъри, представители на академичната общност и специалисти в областта на финансовите пазари.
Специални гости на Конференцията бяха г-н Жан - Клод Трише, Президент на Европейската централна банка и г-жа Первенше Берес, Председател на Комисията по икономеческите и парични въпроси към Европейския парламент.
След покана от страна на Комисия за финансов надзор, в престижния международен форум взеха участие представители на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Повече информация относно събитието можете да намерите в брой 2 на Бюлетина на АДВИБ, който е достъпен само в Зона за членове.