payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

17 януари 2012

На 17 януари 2012 г. в Централен Депозитар – АД се проведе първата учредителна среща на Работната група по Корпоративни действия, с основна цел хармонизация на международно признатите Стандарти за Корпоративни Действия (СКД)  с утвърдената пазарна практика и въвеждането им в България. На срещата бяха обсъдени принципите за функциониране на грапата и подхода при обсъждане на стандартите. Стандартите ще бъдат обсъждани със заинтиресованите лица и браншови организации. АДВИБ беше представена от Даниела Пеева – Председател на УС и София Аргирова – Зам. Председател на УС.