payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

19 Януари 2012

На 19.01.2012 г. в Мадрид в хотел ME Madrid се проведе втората международна конференция по връзки с инвеститорите, организирана от Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите (AERI). Конференцията беше посетена от 120 делегата – участници, лектори и спонсори от 10 страни. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България беше партньор на Испанската асоциация по връзки с инвеститорите при организиране на събитието.

Конференцията беше открита с приветствие от г-н Ignacio Cuenca – Председател на Испанската Асоциация по връзки с инвеститорите.
Конференцията продължи с изключително интересната презентация на Christopher Potts, Head of Economics & Strategy. CA Cheuvreux, който представи очакванията за
цялостния инвестиционен климат за 2012 г., тенденциите в световен и европейски мащаб.
Във втория панел с три презентации беше разгледана същността на инвестиционния процес - методологията на вземането на инвестиционно решение от страна на фондовете и инвестиционните компании. Лектори в този панел бяха  Mike Pinkney, José de la Rosa Rato – Amber Capital, Nic Rixon - Shirlaws Consulting.

Третият панел на конференцията протече под мотото:    Създаване на стойност посредством международна деверсифицирана акционерна база. Бяха разгледани процесите на таргетиране на инвеститори, привличане на международни капитали и възможността за набиране на средства чрез листвания на международни пазари. Лектори в този панел бяха Isabelle Dubé-Côté – NYSE Euronext, както и  Mark Simms и Rob Newman от King Worldwide Investor Relations

Интересна тема, която беше разгледана по време на конфенецията беше тази за най-добрите практики при комуникацията с дълговите инвеститори, както и гледната точка на рейтинговите агенции по отношение на дейността връзки с инвеститорите. Лектори бяха Nacho Moreno - Barclays Capital и Erwin van Lümich, CFA – FitchReitings.

Втората част на конференцията продължи с обзор на предизвикателствата и тенденциите в областта на международните връзки с нвеститорите. Изключителен интерес предизвика презентацията на Kraig Conrad, Вицепрезидент на NIRI.

Други интересни теми, които бяха разгледани по време на събитието бяха взаивмовръзките и общите цели между доброто корпоративно управление и връзки с инвеститорите. Подчертана беше ролята на дейността връзки с инвеститорите в контекста на социално отговорното инвестиране. Беше подчертано изключително важното приложение на социалните мрежи в процеса на разкриване на информация.