payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

5 март 2009

Във връзка със заседание на Комисията по индексите към БФБ – София АД, на което се определят теглови и фрий-флоут коефициенти, на проведено заседание на 05.03.2009 г с Протокол № 11, Съветът на директорите на БФБ-София АД е приел следното решение:

“Предвид усложнената конюнктура на капиталовия пазар и значителния спад в активността на пазарните участници, бе взето решение да не се изменя базата на индексите SOFIX и BG REIT до следващото им ребалансиране през месец септември 2009 г. В рамките на този период, съобразно конкретните промени в пазарната ситуация, да бъде извършена преценка относно необходимостта от промяна в Правилата за изчисляване на индексите на БФБ-София АД.”