payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

6 март 2009

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България организират на 20 и 21 март 2009 г. семинар – обучение за директори за връзки с инвеститорите

Тема на обучението: Прозрачност в дейността на публичните компании и защита на правата на акционерите. На обучението ще бъдат разгледани новите моменти в организацията и провеждането на общи събрания на акционерите на публични компании в контекста на промените в ЗППЦК Мероприятието ще се проведе в гр. Хисар, Спа Хотел „Аугуста”.

Обучението е част от съвместния проект на Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност