payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

22 Февруари 2012

На 22.02.2012 г. на интернет страницата си ESMA информира потребителите и заинтересованите страни, че в допълнение към различните изисквания за информиране в Директива 2010/78 на Европейския съюз (т.н. Омнибус директива), информацията за проспектите ще бъде на разположение само на интернет страницата на съответния национален компетентен орган.  Тя ще бъде достъпна под една от формите, описани в член 14.4 от изменената Директива за проспектите, според който компетентният орган трябва да публикува на интернет страницата си всички одобрени проспекти в срок от 12 месеца или да има линк към публикувания проспект на страницата на регулирания пазар. Това е временно положение, защото настоящият проект на ESMA има за цел в бъдеще да публикува, съхранява, обновява и обменя информацията, събрана от всички национални компетентни органи.