payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

15 март 2012

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА СТАНДАРТИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

На 15.03.2012 г. се проведе среща на Националната работна група за обсъждане на стандартите за корпоративни действия и общи събрания на акционерите. Както вече ви информирахме Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е представена в работната група чрез Председателя и Зам. Председателя на УС на организацията.
На срещата бяха  обсъдени становищата от различните асоциации по стандарт 1 „Разпределяне на паричен дивидент или лихви” (Market Standard for Cash Distributions).
Следващото заседание на работната група е насрочено за 05.04.2012 г., на което ще бъде обсъден Стандарт 2 „Разпределяне на ценни книжа” -  (Market Standard for Securities  Distributions).