payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

14 Март 2013 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България организират  Семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Семинарът ще се проведе на 14.03.2013 г. от 10.00 часа в гр. София, Гранд Хотел София, Зала София.

По всички теми от дневния ред лектори ще бъдат експерти от Комисия за финансов надзор.

Семинарът е насочен към директорите за връзки с инвеститори на публични дружества, членове на корпоративните ръководства на публични компании и други емитенти на ценни книжа, юристи, които работят в сферата на капиталовия пазар, както и  счетоводители на публични дружества.

Презентации от семинара: Презентация 1Презентация 2 ; Презентация 3 ; Презентация 4