payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

6 март 2009

На проведено заседание на 05.03.2009 г с Протокол № 11, Съветът на директорите на БФБ-София АД взе следното решение:

Изважда Полимери АД-Девня,ТК-ХОЛД АД-София, Българска Холдингова Компания АД-София, Фаворит Холд АД-София и Арома АД-София от базата на BG40 и добавя на Албена АД-к.к. Албена, Етропал АД-Етрополе, Девин АД-Девин, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София и БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София на тяхно място. Промяната следва да се извърши на 23.03.2009 год.