payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

10 Април 2012

СРЕЩА В КОМИСИЯТА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СТАНОВИЩАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

Във връзка с внесено от АДВИБ и АИКБ становище в КФН по повод предложените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 10.04.2012 г. се проведе среща в Комисията за обсъждане на становищата на участниците на капиталовия пазар.

В тази връзка експертите от КФН разгледаха бележките на АДВИБ и АИКБ, като  изразиха становище, че предложенията ще бъдат преразгледани и преосмислени, и съответно ще бъде направена нова редакция на ЗИД на ЗППЦК. Новите предложения на КФН ще бъдат отново предоставени за обсъждане с инвестиционната общност.