payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

18 - 19 Май 2012

ПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 18-19 Май 2012 година в хотел RIU Правец, гр. Правец се проведе първата годишна среща на членовете на асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в българия. 

В първият ден на мероприятието, беше проведен практически семинар, разглеждащ работата на новата система на Централен депозитар АД - регирстиране, използване на електронни услуги, предоставяне на информация за корпоративни действия. Представител на Централен депозитар и гост-лектор беше Тодор Ханджиев.  Последва обсъждане на промените в ЗППЦК с  модератор Даниела Пеева и София Аргирова

През вторият ден Десислава Георгиева - Централен депозитар АД представи темата: "Прилагане на пазарните стандарти за корпоративни действия". Последва обсъждане на предложенията за промени в картата за самооценка към Националния кодекс за корпоративно управление с модератор:  Николай Митанкин - ДВИ Стара Планина Холд.

В късния следобед на 19.05.2012 г. се проведе Тeam Building програма на АДВИБ.