payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

1 Юни 2012

НИКОЛАЙ ПОПОВ ПРИВЕТСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ОБЩНОСТ В КФН

На 1.06.2012 г., се проведе първа среща, инициирана от новия заместник-председател на КФН, отговарящ за надзора на инвестиционната дейност - господин Николай Попов, с представители на браншовите асоциации. Присъстваха представители на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските банки (АББ), Асоциация на индустриалния капитал (АИК), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД), Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), Асоциацията за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (AДСИЦ).

На срещата новоизбраният заместник-председател получи поздравления за назначението на високоотговорната длъжност от присъстващите. Обсъдени бяха нови възможности за сътрудничество и обмен на мнения между КФН и организациите, с цел по-доброто функциониране на българския капиталов пазар.

Пълният текст може да видите тук.