payday loans
Неделя, Февруари 25, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

7 Юни 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНФОРМИРАНОСТ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

На 7 юни 2012 година, се проведе първата годишна конференция на тема: „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, организирана от Комисия за финансов надзор.

Конференцията бе открита от г-жа Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор, отговарящ за защитата на потребителите, която презентира своя ресор като стратегически приоритет на КФН. Освен нея, панелисти бяха:

- г-н Бари Хорнър от Великобритания, който изнесе презентация на тема: „Професионалната финансова консултация  и защита на потребителя – световна практика”. В нея, в качеството си на негов директор, той подробно разясни структурата на Съвета за финансово планиране, в който участват 24 държави.

 - г-н Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители”, говори за негативното въздействие, което липсата на финансова култура оказва, както върху правилния избор и защитата на потребителите, така и върху развитието на пазара за финансови продукти и услуги.

 - г-жа Росица Вартоник, председател на фондация „Инициатива за финансова грамотност” запозна аудиторията с различните методики за финансово ограмотяване на широката публика, като акцентира върху „игровия” елемент при преподаването на сложната финансова материя.

С конференцията завърши първата по рода си „Седмица на потребителите на небанкови финансови услуги”, която тази година се проведе от 4 до 8 юни 2012 г., под егидата на госпожа Антония Гинева, член на КФН. Целта на инициативата е да развие и наложи добри практики в областта на защитата на потребителите и да работи за повишаване на тяхната финансова култура. Инициативата е част от дългосрочната програма на КФН, която стартира тази година и е свързана с предоставянето на информация и осигуряване на по-добро познаване от страна на потребителите на техните права и  възможности и пълноценното използване на небанкови финансови услуги.