payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

28 Юни 2012

ESMA СТАРТИРА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО РЕГЛАМЕНТА ЗА ИЗВЪНБОРСОВИ ДЕРИВАТИ

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) започва Консултация относно Проект на технически стандарти към Регламента за извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (EMIR). Влизането в сила на Регламента EMIR е ключов елемент от програмата на ЕС, която е в отговор на ангажиментите, поставени от Г20 за засилване на финансовата регулаторна система на глобално ниво и постигането на по-стабилни и устойчиви пазари.

Консултативният документ съдържа проекти на Регулаторни технически стандарти и Технически стандарти за изпълнение, които въвеждат специфични детайли относно прилагането на изискванията, които поставя Регламента EMIR, приет от Европейския парламент на 29 март 2012 г. и от Съвета на ЕС на 11 април 2012 г. Техническите стандарти обхващат подробни разпоредби за: ∙ намаляване на риска на насрещната страна при сделки с извънборсови деривати – чрез определяне на рамката за прилагане на задължението за клиринг, също така уточняване на техники за намаляване на риска, както и поставя изисквания за прилагане на изключенията за нефинансовите контрагенти и вътрешно групови транзакции; ∙ осигуряване на стабилност и сигурност на централните контрагенти – чрез определяне на набор от изисквания за структура, бизнес поведение и надзор на централни контрагенти; ∙ увеличаване на прозрачността при сделките с деривати – чрез определяне на детайлите на сделките с деривати, които ще се отчитат на регистри на транзакции, както и за предоставяне на информацията на съответните компетентни органи.

Пълният текст може да видите тук.