payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

29 Юни 2012

УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ТЪРГОВСКАТА СЕСИЯ

Считано от 2 юли 2012 година, понеделник, времетраенето на търговските сесии се променя, съгласно следния времеви график:

1. 09:30 - 10:00 Pre-trading

2. 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион

3. 10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия

4. 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион

5. 17:00 - 17:30 Post-trading

Промяната е една от стъпките, които „Българска фондова борса – София“ АД предприе в изпълнение на заложените цели в "Стратегията за развитие на БФБ-София до края на 2012г.", с цел постигане на синхронизираност на условията за провеждане на търговските сесии с европейските пазари и създаване предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори.