payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

23 Август 2012

КФН ПРИЕ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИ НА CESR

КФН прие Указания за прилагане на насоките на CESR (Комитет на европейските регулатори за ценни книжа) за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар”. Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, съдържат дефиниции на понятието European Money Market Funds (европейски фондове на паричния пазар или MMF) и критериите, на които трябва да отговарят фондовете, за да бъдат определени като някой от двата типа MMF -„краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар”. Насоките дефинират тези два типа фондове на паричния пазар с цел подобряване на защитата на инвеститорите, за които ще съществува гаранция, че колективните инвестиционни схеми, в чието наименование се съдържа изразът „краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар” отговарят на строго определени критерии.

Приетите указания и Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар може да видите тук.