payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

27 Август 2012

ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Европейската комисия предприе инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователното посредничество (2002/92/ЕС) и в тази връзка публикува на своята официалната страница предложение за Директива отменяща Директива 2002/92/ЕС за застрахователното посредничество. Понастоящем тече дискусия по така направеното предложение.

Документите, свързани с предложението могат да бъдат намерени тук.