payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

24 Септември 2012

КОНСУЛТАЦИЯ НА ESMA ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МАРКЕТ - МЕЙКЪРИ И ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТА ЗА КЪСИТЕ ПРОДАЖБИ

Публичната консултация е на тема „Освобождаване на дейността на маркет  -  мейкърите и операциите на първичните дилъри съгласно Регламента за късите продажби” и стартира с публикуването на проект за насоки относно дейностите по поддържане ликвидността на пазара. Целта на обсъждането е да се преценят предложените критерии, които трябва да се прилагат при освобождаването на маркет - мейкъри и първични дилъри от задължения по Регламента за късите продажби, както и условията, които ще се разглеждат при оценката на прилагането им.

Крайният срок за получаване на становищата е 5 октомври 2012 г.

Текстът на прессъобщението (на български език) и на публичната консултация (на английски език) може да бъде прочетен на уеб-страницата на КФН в рубриката „Европейски въпроси”, „Публични консултации”, както и на сайта на ESMA.