payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

18 Октомври 2012

ПУБЛИКУВАН Е НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ПРОСПЕКТИТЕ

На 22 септември 2012 г. в Официален вестник на ЕС бе публикуван Делегиран Регламент  № 862/2012 за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори.

 Регламент № 809/2004 е мярка по прилагането на Директивата за проспектите, която бе изменена от  Директива 2010/73/ЕС, транспонирана в българското законодателство с последните поправки на ЗППЦК. Промените в Директивата определят необходимостта от акт, който изменя Регламент № 809/2004 по отношение на: - на съгласието, което емитентът или лицето, отговорно за съставянето на проспекта, дава за последващо използване на проспекта от страна на финансови посредници; -  информацията, която трябва да се включва в проспекта, относно базисните индекси и прогнозните стойности и оценки на печалбата; - условията, при които не се изисква подготвен от независими счетоводители или одитори доклад, придружаващ прогнозните стойности и оценки на печалбата.

Текстът на Регламента на български може да видите тук.