payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

23 Ноември 2012

ИНДЕКСИ НА БФБ-СОФИЯ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 22.11.2012 г., са взети следните решения:

На основание чл. 16, т. 1 и чл. 26 от Правилата за изчисляване на индекси на БФБ-София, Съветът на директорите на БФБ-София взе решение за промени в Приложение № 1 Меодология за изчисляване на SOFIX, както следва:

1. Отпадане на т. 3, б. "д" и б. "е", регламентиращи изискванията за минимален реализиран оборот от 2,000,000 лв и минимален брой сделки от 750 през последната една година;

2. Добавяне на нова т. 4 със следния текст: "До класирането по т. 2 се допускат първите n-емисии (като n е по-малко или равно на 30), отговарящи на изискванията по т. 3, с най-висока медианна стойност на седмичния оборот и брой сделки за последната една година, като двата критерия имат еднаква тежест. Ако в резултат на класирането по предходното изречение се окаже, че две или повече емисии заемат едно и също място в него, приоритет при включването имат тези с по-голям брой сделки."

Приемането на промените ще позволи при избора на емисии в базата на SOFIX изискването за ликвидност да е по-устойчиво при променящи се пазарни условия, като се избягват фиксирани лимити за оборот и брой сделки. В допълнение, медианната стойност на седмичния оборот е по-добър измерител от общия реализиран оборот, тъй като не позволява единични сделки с голям обем да окажат влияние върху стойността на показателя. Следва да се подчертае, че при въвеждането на новия подход няма да се промени настоящата логика при крайния избор на емисиите акции в базата на SOFIX, т.е. класиране на първите 15 с най-голяма пазарна стойност на свободно търгувания обем.

Актуалните от 03.12.2012г. правила за изчисляване на индексите на БФБ-София може да видите тук.