payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

20 Декември 2012

На 20 Декември 2012 г. се проведе Годишно общо събрание на АДВИБ. На събранието беше приет годишния доклад на УС на сдружението, програма и бюджет за 2013 г. Годишния членски внос, определен от общото събрание на АДВИБ за 2013 г. е в размер на 200 лв., платими в срок до 31 Януари 2013 г.

Програмата може да видите тук.