payday loans
Четвъртък, Януари 18, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

25 Януари 2013

На 25.01.2013 г. на електронната страница на КФН е публикуван Проект на Наредба за изискванията към възнагражденията, който е предложен за публично обсъждане и съгласуване.

Очакваме Вашите коментари и бележки по текста на документа до 15.02.2013 г. с оглед изготвяне на становище.

Наредба за изискванията към възнагражденията може да видите тук.