payday loans
Събота, Януари 20, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

29 Януари 2013

През месец ноември 2012 година Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува набор от приоритетни въпроси, които ще бъдат използвани от КФН при прегледа на годишните финансови отчети за 2012 годна относно спазването на МСФО.

В АДВИБ се получи писмо от КФН , в което се напомня на публичните компании и техните одитори да вземат предвид основните въпроси, засегнати в Публичното изявление при изготвянето и одитирането на ГФО-2012.

Повече информация за публичното изявление може да видите тук.

Публичното изявление (на англ. език).

Публичното изявление (на бълг. език).