payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

20 Февруари 2013

Във връзка с подготовката на информацията към Годишните индивидуални одитирани финансови отчети за 2012 г. ви напомняме, че дружествата, които са приели да спазват Националния кодекс за корпоративно управление при изпращането на информацията към КФН, БФБ и обществеността следва да приложат към Годишните си отчети и попълнена карта за оценка на корпоративното управление. Въз основа на получените карти и съответните критерии Националната комисия по корпоративно управление приема решение за състава на индекса CGIX  - Corporate Governance Index.

Следва да имате предвид, че Националната комисия по корпоративно управление извърши корекции в досегашната карта за оценка във връзка с приетите промени в Националния кодекс.  Новата карта за оценка е поместена на електронните страници на:

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

• БФБ – София АД

НККУ