payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

14 март 2013

На 14 март 2013 г. в Гран Хотел София се проведе Семинар на тема: ПРОМЕНИ В ЗППЦК, В СИЛА ОТ 01.01.2013, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Събитието беше организирано от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

В събитието взеха участие над 120 делегата - директори за връзки с инвеститори, юристи на публични компании и такива, работещи на капиталовите пазари, представители на Българска фондова борса - София АД, Централен депозитар АД и експерти от Комисия за финансов надзор.IMG 0914

                        

Дискутирани бяха теми, свързани с промените в режимите на търговото предлагане, проспектите при публично предлагане на ценни книжа, с викването и провеждане на Общи събрания на публични компании, изборът на корпоративно ръководство и други. Изключителен интерес предизвика дискусията относно влезлите в сила промени относно режима на сделките с активи на публичните компании.

Лектори по всички теми на семинара бяха експерти от Комисия зафинансов надзор.

IMG 0928

Снимки от мероприятието: снимка 1; снимка 2; снимка 3; снимка 4; снимка 5

Презентации от мероприятието: Презентация 1; Презентация 2; Презентация 3; Презентация 4