payday loans
Вторник, Януари 16, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

17 Юли 2013

На 12.07.2013 г. СД на Централен депозитар АД прие проект на Общи условия, приложими в отношенията между ЦД и дружествата с емисии безналични финансови инструменти при предоставяне на услугите, включени в предмета на дейност на ЦД.

В тази връзка Централен депозитар АД изпрати за обсъждане със заинтересованите лица проекта на Общи условия .

 

На 29.07.2013 г. АДВИБ и АИКБ представиха съвместно становище по предложения Проект на Общи условия, приложими в отношенията между ЦД и дружествата с емисии безналични финансови инструменти при предоставяне на услугите, включени в предмета на дейност на ЦД.

Общи условия


Писмо


Договор

Становище