payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

18 Октомври 2013 г.

На 18.10.2013 г. и 19.10.2013 г. в гр. Панагюрище се проведе годишното Общо събрание и Годишна среща на членовете на АДВИБ.

І. На заседанието на Общото събрание присъстващите членове приеха следните решения по точките от дневния ред:

По т. 1. ОС прие Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2012 г.
По т. 2 ОС прие Програма за дейността на АДВИБ за 2014 г.
По т. 3 ОС определи размера на членския внос за 2014 г., а именно 250 лв. годишен членски внос и срока за неговото внасяне до 31.01.2013 г.
По т. 4 ОС прие бюджет на АДВИБ за 2014 г.

ІІ. По време на Годишната среща на членовете на АДВИБ бяха обсъдени следните теми:

1. Разработване, прилагане и отчитане на политиките за възнагражденията на членовете на корпоративните ръководства
2. Промените в ЗППЦК от началото на 2013 г. и практически аспекти при прилаогането им.
3. Установени надзорни практики от Комисията за финансов надзор и проблеми при прилагането им.

В края на втория ден се проведе и тийм билдинг програма с посещение на възрожденски къщи в гр. Панагюрище и зала-трезор с копие на Панагюрското съкровище, както и дегустация във винарска изба „РУМЕЛИЯ”