payday loans
Неделя, Януари 21, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

12.04.2014

 Препоръка на Европейската комисия от 9 април 2014 г. относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление (въз основа на принципа „изпълнение или обяснение“), на български език, предоставена от МФ – РГ 26. Публикуваната в Официален вестник на ЕС на 12 април 2014 г.

Препоръка