payday loans
Петък, Януари 19, 2018
   
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)

26 Май 2015 г.

"Изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа"

На 26.05.2015 г. в София се проведе дискусия: "Изграждането на съюз на капиталовите пазари в Европа" с участието на г-н Стефан Сапунджиев, представител на Генерална дирекция Финансова стабилност, финансови услуги и Съюз на капиталовите пазари на Европейската комисия.
В срещата взеха участие г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България, г-жа Аглика Цветанова, съветник Икономическо управление и Европейски семестър, представители на академичната общност и бизнеса в България.
На срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с основните проблеми при изграждането на съюза на капиталовите пазари в Европа, сроковете за изработване на План за действие, както и бяха коментирани получените становище по Зелената книга за изграждане на капиталовите пазари.

Презентация на г-н Стефан Сапунджиев.